Skip to main content

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Favorited
Creator
Community Texts
texts
eye 477
favorite 1
comment 0
(Tam İlmihâl-Se’âdet-i Ebediyye)  kitâbının, kıymet ve ehemmiyyetini, hemen ikinci sayfasında, büyük islâm âlimi Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretlerinin kıymetli oğlu Ahmed Mekkî Efendi, kısa ve vecîz sözleri ile açıklamışdır. Se’âdet-i Ebediyye kitâbı üç kısımdan meydâna gelmişdir: I. kısımda;  İslâm dînine nasıl inanılacağı, ehl-i sünnet i’tikâdı, İslâm dinine iftirâ edenlere cevâblar, Kur'ân-ı kerîm ve tefsîrler, kur'ân-ı...
Topics: islam, ilmihal, hüseyin hilmi ışık